Nowa firma - dofinansowanie-z-unii

Dofinansowanie z Unii

nowa-firma.com.pl


Dofinansowanie z Unii Europejskiej to bezzwrotna pomoc pieniężna dla państw członkowskich UE, na realizację różnych projektów w swych krajach rodzimych np. na cele kulturowe, oświatowe. Środki finansowe Unii Europejskiej kumulowane są przez państwa członkowskie oraz powierzane dalej do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej.


Środki w budżecie Unii Europejskiej pochodzą z trzech głównych źródeł, czyli:

  • z ceł uzyskiwanych od towarów importowanych z krajów, które nie są państwami Unii Europejskiej (podstawowe zasoby Unii),

  • z przychodów z vat (od towarów i usług, czyli podatku od wartości dodanej) – jest to oznaczony procent, który dany kraj ma uiścić UE od środków wywodzących się z podatku vat)

  • ze środków zależnych od dochodu narodowego wszystkich państw członkowskich. Jest to teraz największe źródło finansów UE

 

Prócz wymienionych powyżej źródeł zasilania budżetu UE, warto przypomnieć o mniej znaczących, są to:

  • podatki od płac pracobiorców instytucji UE,

  • komponenty uiszczane przez kraje spoza UE do różnych programów unijnych

  • sankcje pieniężne nakładane na przedsiębiorstwa za naruszanie prawa ochrony konkurencji

  • środki te stanowią prawie 1 procent budżetu UEWiększa część dochodów do budżetu UE zależna jest od poziomu ekonomicznego krajów członkowskich. Symbolizuje to, że kraje bogatsze uiszczają do UE więcej funduszy niż kraje uboższe, pomimo to nie uzyskują więcej dotacji unijnych.